Севда Шенкова

Клиничен психолог и акредитиран психотерапевт с над 15 годишен опит. Професионални интереси и терапевтичен опит основно в областта на тревожни разстройства, депресия и личностови разстройства.

От 1997 до 2008 година преподавател по медицинска етика и приложна психология в Медицински Университет - София. С призната специалност по медицинска педагогика.

От 2006 година до настоящия момент, като член на екипа на Институт за екология на мисленето – София, асистира на д-р П. Василев в обучението на когнитивно-поведенчески консултанти и психотерапевти в гр. София.

 

 

Специализации и тренинги в областта на психотерапията:

ЕМDR therapy – Най-бързата и ефективна терапия за пост-травматично стресово разстройство според Американската психиатрична асоциация. 1-ви и 2-ри модул - Dr Udi Oren – President of EMDR Europe Association – Март 2011, Октомври 2011

Схема терапия Dr. Alp Karasomangolu, PsikoNET, Istanbul, 2011, 2012

Основен курс по когнитивно-поведенческа психотерапия

Личен опит в когнитивно-поведенческа психотерапия

Специализиран модул по  когнитивно-поведенческа психотерапия

Когнитивно –поведенческа психотерапия при тревожни разстройства- генерализирано тревожно разстройство, паническо разстройство, обсесивно-компулсивно-разстойство, хипохондрия, социална фобия и посттравматично стресово разстройство - Prof. Paul Sallcovskis, Paul Wheble, King,s College London, Prof Tom Borkovec, USA, 2002, 2012

КПТ при шизофрения и биполярно афективно разстройство Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2010

КПТ при личностови разстройства – Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2010

Майндфулнес когнитивна терапия – Prof. Fabrizio Diodonna, Italian institute for Mindfulness – 2009, 2011

Основен курс по ЕЕG Biofeedbeack – 2009

КПТ при ниска себеоценка Paul Weble, Maudsley Hospital, London, 2007

Личен опит в хуманистично- екзистенциална психотерапия – 2007

Хипнотерапия при: паническо разстройство; Синдром на раздразнимо черво Dr Pantazis Iordanidis, Greece, 2006

КПТ - интерперсонални аспекти – Prof. Tom Borkovec, Pennsylvania State Universitaty, USA, 2005

КПТ на семейството Frank Dattilio Ph.D, USA, 2003

Основен курс по хипноза – 2002

Основен курс по хипнотерапия – 2003

Фокусирана към решения краткосрочна терапия – 2002