Продължителните ми търсения и обучения, преподаване в областта на психологията и психотерапията, както и опитът ми в работата с многобройните клиенти ме насочиха да се фокусирам върху 3 основни направления. Тези психотерапевтични направления са с висока научна доказателственост за своята ефективност.

 

 

В работата си в зависимост от състоянието на клиента, както и неговите личностови особености и предпочитания използвам горепосочените методи, както самостоятелно, така и комбинация от тях. Достигнах до убеждението, че когато обединявам най-добрите елементи от няколко терапевтични подхода се получават много по-добри резултати.