Полезни връзки

 

Българска Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

www.bacbp.org

Институт за екология на мисленето

www.cognitive-therapy.org

Бек Институт по когнитивно-поведенческа терапия USA

www.beckinstitute.org

EMDR тренинг център България

www.emdr-training-bulgaria.org

EMDR Европа

www.emdr-europe.org

EMDR Институт

www.emdr.com

EMDR Международна асоциация

www.emdria.org

Институт по схема терапия USA

www.schematherapy.com

Международно общество по схема терапия

www.isst-online.com